זכות גדולה להמשיך קדושה אור וישועות לביתך ולזכות עוד נשים ומשפחות בברכה. מצוות הפרשת חלה, הינה זכות מיוחדת לנשים ומיוחסות לה סגולות רבות. בתורה נאמר : "ראשית עריסותכם חלה תרימו תרומה, כתרומת גרן כן תרימו אותה". "משורשי המצווה, לפי שחיותו של אדם במזונות, ורב העולם יחיו בלחם, רצה ה' לזכותנו במצווה תמידית בלחמנו, כדי שתנוח ברכה בו על יד המצוה ונקבל בה זכות בנפשנו. ונמצאת העיסה: מזון לגוף ומזון לנפש". ( ספר החינוך מצווה שפ"ה ) מצוות הפרשת חלה - אחת מתוך שלוש מצוות שיוחדו בהן נשות ישראל. עוד מימי קדם, מזמנה של שרה אימנו, ידועה מצוות הפרשת חלה כמשרה ברכה בבית, ועד היום מקפידות נשים רבות,דתיות וחילוניות כאחת, להפריש חלה. במיוחד לכבוד שבת קודש וראשי חודשים שהינם עת רצון שבהם שערי שמים פתוחים ומסוגלים להמשיך ישועות. באמצעות מצוות הפרשת חלה ניתן למשוך שפע ישועות וכח רב של קדושה ושמחה,זיווגים, י שועות של רפואה, לידה קלה, שלום בית, לפתוח את הברכה בפרנסה. נשים רבות רואות ישועות לעצמן ולסובבן באמצעות מצווה זו. לא לחינם מרבות הנשים לקיים את מצוות הפרשת החלה. במיוחד כסגולה לזיווג טוב, לידה קלה, שלום בית ופרנסה טובה. קיימות עדויות רבות מספורן של נשים אשר זכו לישועה מהירה כאשר ביקשו ברכה בערב הפרשת חלה ביחד עם נשים נוספות. ערב חוויתי של סדנת הפרשת חלה בקבוצת נשים בשילוב ברכות אמנים, שירה ולימוד טעמי ומעלות מרכיבי המצווה. בדרך אליך... התקשרי ונשמח להגיע גם לביתך. 052-3591951