בס"ד        
"אם כיוון ליבו יצא, ואם לאו לא יצא" (התנא רבי מאיר בעל הנס זיע"א)
מקום אור - לפתוח מודעות וללמוד לחיות אמונה שמחה תפילה והתבודדות בדרך אורמאיר לחיים.
נשמת כל אדם דוחפת ומניעה אותו להתעורר לגילוי אלוקותו דרך מצביי חייו השונים. כל בריאה באשר היא,
הינה שילוב של אור רוחני בהויה גשמית.
שני ביטויים אלה מוצאים את החיבור והשפה המשותפת במודעות שהיא שפתם הטבעית המולדת. מודעות חיים אשר מחברת ומקשרת בין הרוח לחומר בדיוק מופלא היוצר איזון הגשמה,מימוש, רווחה, שמחה ואמונה!
(הרבנית מיכל אור תח"י)
להתחבר ולהתקרב לבורא ולעשות התבודדות שעה כל יום - זה לא מקרי.
להיכנס בשערי אורה וקדושה - זה לא מקרי.
לחווות את השקט השוכן בך - זה לא מקרי.
להיות בעל אמונה שלמה ושמח - זה לא מקרי.
לחוות איזון ,שלום פנימי אושר ואהבה פנימית מאירה - זה לא מקרי.
להרגיש טוב, לשמוח לפתוח את כל צינורות השפע ולחוות הצלחה בחייך - זה לא מקרי.
להגשים לממש ולבטא את עצמך - זה לא מקרי ובהחלט אפשרי!
בואי ללמוד כלים לשנות ולשדרג את חייך ולזכות לכל הטוב הנ"ל.
עם הרבנית מיכל אור תח"י מזכת הרבים ומורת דרך למודעות לחיים של אור שמחה אמונה והתבודדות!
מאבחנת ומטפלת משפחתית. בתחום מעל ל 20 שנים. 


**************************************************************
הבעל שם טוב זיע"א מייסד החסידות אמר:
"אני באתי לעולם להראות דרך אחר, והוא שיראה האדם להמשיך על עצמו שלושה דברים הללו:
אהבת ה' ואהבת ישראל ואהבת התורה."
לימד לתלמידיו דעתו הקדושה שאין בכל התורה ובכל העולם כולו רק אור אינסוף ברוך הוא המסתתר בהם, וכל הפסוקים:
"אֵין עוֹד, מִלְּבַדּוֹ" (דברים ד,לד)
"מְלֹא כָל-הָאָרֶץ, כְּבוֹדוֹ" (ישעיהו ו,ג)
"אֶת-הַשָּׁמַיִם וְאֶת-הָאָרֶץ אֲנִי מָלֵא" (ירמיהו כג,כד)
המה כפשוטו ממש, שאין לך כל מחשבה וכל מעשה וכל דיבור וכל הרהור שאין עצם אלוקות מסתתר ומצומצם בו, ולכן המביט ורואה בעין שיכלו עין חודרת על כל הדברים אשר נגד עיניו מצד פנימיותם וחיותם ,לא מצד שיטחם וחיצוניותם בלבד, לא יראה רק כח אלוקי המחיה אותם ומהווה ומקיימם בכל עת ורגע .
והשומע באוזניים קשובות לקול הפנימי שבתוך הקול הגשמי הנשמע לאוזניו, לא ישמע רק קול אלוקים המחיה ומהווה ברגע ההוא ממש את הקול ההוא אשר שומע.
זכות הבעל שם טוב תגן עליך ועל כל עם ישראל. אמן!

**************************************************************
"מרפא לשון עץ חיים". (משלי טו)
ביאור רבנו בחיי:
"שלמה המלך עליו השלום הודיענו בכתוב הזה גודל התועלת הנמצא בלשון,
כי הלשון מרפא חולי הנפש, ורפואתה עליונה על כל יתר הרפואות , כי יתר רפואות הסמים והמיסעדים או העשבים הנה הם רפואה מסופקת אם יתרפא בהם החולה אם לא, ואף אם יתרפא בהם אין כל כוח רפואתם ותועלתם כי אם בהסרת החולי, אין בהם כוח להוסיף על החיים, אבל מרפא הלשון אינה רפואה מסופקת כי אם רפואה ודאית ויש בה כוח להוסיף על חיי האדם, היא עץ החיים והחיים דבקים עימה."
אורמאיר לחיים מלמדת להפוך כל קושי או משבר להזדמנות לשינוי צמיחה ושגשוג באורה של תורת משה רבינו ע"ה.
טוב לך - תשמח!
קשה לך - תצמח!
רוצה ברכה?
תאמיני!
ה' אוהב אותך ונמצא איתך תמיד! כל מה שהוא עושה, לטובה הוא עושה!
הכל כדי לקרב אותך אל התכלית האמיתית.
דרך אורמאיר לחיים מלמדת כלים להגשים לממש לאזן ולבטא עצמך בגשמיות וברוחניות . ללמוד לחיות חיים של אמונה שפע שמחה אהבה התבודדות ולהוציא מן הכח אל הפועלבכמה שלבים:
שלב 1 : פתיחת מודעות בהירות וחווית איזון - ברור
שלב 2 : חוויה ולימוד כלים לאמונה התבודדות ואיזון פנימי - הבדלה והכנעה
שלב 3 : יישום העמקת והרחבת הכלים עליה מדרגא לדרגא - המתקה

© כל הזכויות באתר זה שמורות למקום אור - מיכל אור