חוברת מקוצרת מספר תיקון הכללי המבואר כוללת כ207 עמודים חוברת צבעונית מדהימה בתוכנה וביופיה כוללת סדר השתטחות על ציון רבינו הקדוש תיקון הכללי המבואר וידוי דברים המבואר סדר הפרשת חלה וברכותיה סדר ברכות אמנים סדר הדלקת נרות שבת קודש ותפילותיה ועוד סגולות לישועות


45