אור האמונה - אמונה היא יסוד החיים והאושר

פתוח מודעות ולאפשר את השינוי לטובה. קחו כמה רגעים לקרוא עד הסוף - זה ישמח אתכם

אור האמונה
האמונה היא יסוד- כשיש אמונה -יש הכל !
כשאין אמונה- אין כלום.

רבי נחמן מברסלב כותב:
שהשם יתברך ברא את העולם כדי לגלות את רחמנותו יתברך.

בורא עולם לא צריך אף אחד, אלא כדי לרחם עלינו.אם לא הייתה בריאת העולם על מי היה מרחם?
כל נברא צריך לומר לעצמו את התכלית: שבורא עולם ברא אותי כדי לרחם עליי - אז הכל טוב.
סימן שכל מה שעובר עליי זה רחמים. מכאן יוצא שרע זה כפירה של האדם.אין רע בעולם כלל.
אתה מאשים את עצמך,את האדם האחר.לעומת זאת אם תאמין שככה השם רוצה והכל לטובה,
אז אינך יכול לומר אני מאמין אבל זה רע.
אמונה אומרת:
שהכל בהשגחה פרטית והכל, כל מה שהשם עושה-עושה לטובה.
בספר "בגן-האמונה" מובהר שצריך לחיות לפי שלושה כלליי האמונה:
1-ככה השם רוצה.
2-הכל לטובה.
3-לחפש מה השם רוצה ממני. מה הוא מבקש שאתקן בתוכי דרך ההתנסות.

זוהי נקודה ראשונה-אמונה
אמונה=השם הוא הישועה והוא הכתובת היחידה.
מדבר עם השם = מאמין בשם.
לא מדבר עם השם = לא מאמין.
אחד המדדים כדי לדעת מהי באמונה שלך, זה התפילה. כי אדם שמאמין מדבר עם השם בלי סוף עד שנפתרת לו הבעיה.
אדם שיש לו אמונה לא עוזב את השם.כאשר חושבים שניתן להסתדר לבד ,השם עוזב אותנו ואנחנו מיד נופלים.
לעומת זאת,כשאנחנו מחוברים אל השם יתברך אנחנו כל יכול , כי השם איתנו.
בלי השם כפשיטו, שאל ילך לנו כלום בחיים.
לכן אתה מאמין - תדבר עם השם.
תתפלל תפילה במילים שלך,בשפה שלך,בשפה שלך אל בורא עולם.שפוך לפניו את כל אשר על ליבך
וכך תוכל לפתור את כל הבעיות שלך.
ותראה ניסים גדולים בחייך.
כי אין יאוש בעולם כלל!
והעיקר:
שנזכה לאמונה שלמה שמחה ישוב הדעת כל הרפואות והישועות.
אמן ואמןהלימוד מוקדש לעילוי נשמת:
טארק אלי חיים בן יוסף והלה
יוסף בן חיים ושרה רבקה
יהודה זאב בן יחיאל צבי
אליהו ליאון לוי בן שפיקה
יהי רצון שנזכה לעבוד
את ה' בשמחה תמיד!
לשבר תאוות הממון ולהחליפה באמונה ואהבת ה' תמימה ופשוטה!
להודות ולומר תודה על הכל בחיים.להתחדש בכל מצב.
שה' יתברך ישפיע עלינו שפע של ברכה, אמונה שלמה, ישוב הדעת, זיווגים טובים מתאימים והגונים לכל הצריכים, רפואה שלמה בתוך כל ישראל,
שלום בית אמיתי, שמחה,
אהבת ה' וגאולה שלמה ברחמים רבים.
אמן !