התפילה - כלי לקבלת ישועות

לפתוח מודעות ולאפשר את השינוי לטובה.
קחו כמה רגעים לקרוא עד הסוף - זה ישמח אתכם 
התפילה 
התפילה בוקעת רקיעים עושה כלים לאדם לקבל שפע רוחני ויש בכוחה לשנות את הטבע ממש!
מסופר שרבי נתן בא אל רבו ומורו רבי נחמן ואמר לו רבי חסר לי כפתור במעיל.
השיב לו רבי נחמן: וכי לא מכבודך להתפלל לה' יתברך שיתן לך כפתור למעיל?
מכאן למדים אנו כי יש וחייב האדם להתפלל על על דבר
ועניין בחייו בלי שום הבדלה מקטן עד גדול.
אמר רבי נתן זי"ע: "כל מקום שאני רואה חסרון,או שלא התפללו על זה כלל, או שכן התפללו - אבל מעט".

"איך מורידים את השפע?
על ידי התפילות. כי התיבות של התפילה הן כלים לקבל השפע.
על דרך משל, התפילה היא כמו שקים שבהם האדם יכול להכיל את השפע שה' נותן לו .
מי שיש לו שקים יכול למלא אותם בכל טוב שיש לקדוש ברוך הוא לתת לו, ומי שאין לו שקים אין לו במה לקבל את השפע.

התפילה בשמחה מסוגלת לפעול ישועות יותר מהתפילה שהיא בדמעות, וכאשר האדם מתפלל בשמחה,
בקל הוא נושע מכל צרה, כמו שממשיך ומביא שם במאמר הנ"ל: כי כל ההזקות על ידי קלקול השמחה.
וכשהתפילה מתוך שמחה היא רפואה לכל וישועות לכל.
מטרת כל היסורים והחסרונות שיש לאדם - לעורר אותו לתפילה.
רבי נחמן מברסלב מאיר את עינינו, וכותב שהעיקר הוא שצריכים להתחזק באמונה שלמה להאמין בעצמו שיש לו כח לפעול כל דבר בתפילתו, וכשיאמין כך בוודאי יתחזק בתפילה.
תדע, שעל ידי התבודדות פשוטה, שהאדם מאמין בה' ומבקש מה' כל מה שצריך, ברוחניות ובגשמיות , על ידי זה האדם יזכה לתיקונים גדולים - הן לעצמו, והן לכלל ישראל.
זה המתכון להתבודדות קלה:
יקח שעה לא פחות.
יקשר עצמו.
יתחיל בהודיה וקצת תפילה על הכלל, ואחרי כן רוב ההתבודדות מוקדשת לחשבון נפש כפי יכולתו וכפי זיכרונו, בלי שום לחץ,
על היום האחרון ואחר"כ אם נשאר לו זמן יתפלל על איזו נקודה מסוימת שמפריעה לו הכי הרבה, או על איזה עניין אחד שבוחר שמדבר אל ליבו, וכך יכנס וילך מדרגא לדרגא, להתרגל בהתבודדות.
נזכיר שוב, שבשביל להתרגל לעשות שעה, האדם חייב להיות חזק בדעתו, שאפילו אם יגמגם קצת, ובכל יום יתפלל על דבר אחד וכ' וכו', שלכאורה זו לא שלמות - העיקר שימלא את השעה בכל יום.ואפילו אם ישתוק כל השעה, גם טוב מאוד".

" ה' נותן הכל לפי הפה של האדם. הפה הוא שבונה את כל הכלים לקבל את הישועות והשפע של ה'. הפה הוא הפותח את כל צינורות השפע, בכל הבחינות, בגשמיות וברוחניות".
(ספר מעיין גנים - הרב שלום ארוש שליט"א)
הלימוד מוקדש לעילוי נשמת:
טארק אלי חיים בן יוסף והלה
יוסף בן חיים ושרה רבקה
יהודה זאב בן יחיאל צבי
אליהו ליאון לוי בן שפיקה
יהי רצון שנזכה לעבוד
את ה' בשמחה תמיד!
לשבר תאוות הממון ולהחליפה באמונה ואהבת ה' תמימה ופשוטה!
להודות ולומר תודה על הכל בחיים.להתחדש בכל מצב.
שה' יתברך ישפיע עלינו שפע של ברכה, אמונה שלמה, ישוב הדעת, זיווגים טובים מתאימים והגונים לכל הצריכים, רפואה שלמה בתוך כל ישראל,
שלום בית אמיתי, שמחה,
אהבת ה' וגאולה שלמה ברחמים רבים.
אמן !