הסיפור שעורר את רבי נחמן בן פייגא להתבודדות

 לפתוח מודעות ולאפשר את השינוי לטובה.קחו כמה רגעים לקרוא עד הסוף - זה ישמח אתכם הסיפור שעורר את רבינו נחמן הקדוש להתבודדות"צריך רק לדבר עמו יתברך".
כשהצטרף רבינו בילדותו לנסיעת הצדיקים אל בעל ה"תולדות יעקב יוסף" זכה לשמוע אז דיבורים וסיפורים מיוחדים שעוררו והלהיבו את לבבו מאד מאד בתשוקה גדולה אליו יתברך, ואחד מהסיפורים ששמע היה סיפור התחלת כניסת זקנו הבעל שם טוב הקדוש לעול עבודתו יתברך עוד בהיותו ילד קטן כבן חמש."צריך רק לדבר עמו יתברך"
וזהו הסיפור:
ידוע כי הבעל שם טוב הקדוש נולד לאביו רבי אליעזר, כשהיה בן מאה שנים, ולאמו שרה. תכף ומיד בהולדת הבן מתה אמו. וכשהגיע לגיל חמש, נחלש אביו מאד, וקרא את בנו אליו ואמר לו בלשון צוואה:
"תדע כי הגיע קיצי, ואני צריך לעזוב את העולם כדרך כל הארץ.
אל תפחד, בני, משום דבר, כי השם יתברך מלא כל הארץ כבודו, [זאלסט וויסען אז איך דארף יעצט אוועק גיין פון דער וועלט, זאלסט זיך פון גארנישט שרעקן מיין קינד]. ותמיד תצייר בדעתך כי הוא יתברך איתך עמך ואצלך, ועל כן כשאתה צריך לאיזה דבר, אל תבקש משום נברא שבעולם רק ממנו יתברך. ומאחר שאין שום מציאות בלעדיו יתברך כלל, תרגיל את עצמך לדבר
עמו יתברך בלשון שאתה רגיל בה, ותמיד תלך רק עמו יתברך".
ובמילים אלו נסתלק, ויצא הילד ישראל לבחוץ ועשה רעש, ובאו בני אדם וקברו את אביו. והוא נשאר יתום בלי אבא ואמא.
אך דברי אביו, שדיבר עמו קודם הסתלקותו, נחקקו היטב בליבו הצעיר ועשו אצלו רושם חזק. והתחיל לדבר עמו יתברך.
והיה הולך נע ונד, קרוע ובלוי, כי לא היה לו מי שישגיח עליו. ובמקום שהיה ישן בלילה (באיזה בית מדרש וכדומה) כבר לא היה שם ביום, כי הלך מכפר לכפר, ומעיר לעיר, וטייל בשדות ויערות. אך בדבר אחד היה חזק מאד מאד לקיים צוואת אביו, לחקוק בדעתו, שאין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, ובכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, והוא צריך רק לדבר עמו יתברך.
וכן עשה, וקיים זאת ימים ושנים רבים.ורבינו נחמן ז"ל, תיכף ומיד כשזכה לשמוע סיפור זה, נתלהב ליבו בתשוקה עצומה גם כן להרגיל את עצמו בהנהגה קדושה זו. וקיבל על עצמו להיות הצנע לכת ולהחביא את עצמו מכל העולם ואפילו מאביו ומאימו הקדושים. וככה התחיל לדבר עמו יתברך בלשון שהיה רגיל בה (היינו באידיש).מלמדינו רבינו הקדוש הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב זיע"א:
התפילה בוקעת רקיעים עושה כלים לאדם לקבל שפע רוחני ויש בכוחה לשנות את הטבע ממש!רבי נחמן מברסלב מאיר את עינינו, וכותב:
"שהעיקר הוא שצריכים להתחזק באמונה שלמה להאמין בעצמו שיש לו כח לפעול כל דבר בתפילתו,
וכשיאמין כך בוודאי יתחזק בתפילה."
לכן זיכרו!
מי שמאמין - מדבר עם ה'.
ומי שלא מאמין - לא מדבר!
דבר עם ה' והכל יתגשם!
"כי בשמחה תצאו" השמחה היא הסגולה הכי גדולה לצאת מכל המצרים!
ואמר רבינו הקדוש
"מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד!"
נ נח נחמ נחמן מאומן
הלימוד מוקדש לעילוי כל נשמות ישראל ובפרט:
טארק אלי חיים בן יוסף והלה
יוסף בן חיים ושרה רבקה
יהודה זאב בן יחיאל צבי
אליהו ליאון לוי בן שפיקה
אברהם חי בן מסעודה
סמיחה בת מסעודה
יעל בת עליזה
יהי רצון שנזכה לעבוד
את ה' בשמחה תמיד!
לשבר תאוות הממון ולהחליפה באמונה ואהבת ה' תמימה ופשוטה!
להודות ולומר תודה על הכל בחיים.להתחדש בכל מצב.
שה' יתברך ישפיע עלינו שפע של ברכה, אמונה שלמה, ישוב הדעת, זיווגים טובים מתאימים והגונים לכל הצריכים, רפואה שלמה בתוך כל ישראל,
שלום בית אמיתי, שמחה,
אהבת ה' וגאולה שלמה ברחמים רבים.
אמן !