העושר

פתוח מודעות ולאפשר את השינוי לטובה.
קחו כמה רגעים לקרוא עד הסוף - זה ישמח אתכם 
העושר 
בואו נשכיל מעט...משנה אבות ד, א:  " בֶּן זוֹמָא אוֹמֵר: אֵיזֶהוּ חָכָם? הַלּוֹמֵד מִכָּל אָדָם, שֶׁנֶּאֱמַר:
(תהלים קיט, צט) מִכָּל מְלַמְּדַי הִשְׂכַּלְתִּי כִּי עֵדְוֹתֶיךָ שִׂיחָה לִּי.
אֵיזֶהוּ גִבּוֹר? הַכּוֹבֵשׁ אֶת יִצְרוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: (משלי טז, לב) טוֹב אֶרֶךְ אַפַּיִם מִגִּבּוֹר וּמשֵׁל בְּרוּחוֹ מִלֹּכֵד עִיר.
אֵיזֶהוּ עָשִׁיר? הַשָּׂמֵחַ בְּחֶלְקוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: (תהלים קכח, ב) יְגִיעַ כַּפֶּיךָ כִּי תֹאכֵל אַשְׁרֶיךָ וְטוֹב לָךְ. אַשְׁרֶיךָ, בָּעוֹלָם הַזֶּה. וטוֹב לָךְ, לָעוֹלָם הַבָּא.
אֵיזֶהוּ מְכֻבָּד? הַמְכַבֵּד אֶת הַבְּרִיּוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר: (ש"א ב, ל) כִּי מְכַבְּדַי אֲכַבֵּד וּבֹזַי יֵקָלוּ:"
בספר " מעיין גנים" שכתב
הרב הצדיק שלום ארוש שליט"א מובאות לפנינו תובנות מעשיות ופניני חכמה על עניין העשירות
"אמרו חז"ל: לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל - אלא השלום(עקצין ג)
לכן, אחד מהתנאים העיקריים, שיהיה לאדם שפע וברכה, הוא שיהיה לו שלום בית.
ניתן להבין מה שאמרו חז"ל:
לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אישתו, שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם , אלא בשביל אישתו
(ילקוט שמעוני לך לך).
מובא בליקוטי מוהר"ן:מי שרוצה לחגור מותניו להיות מפרנס, ליתן פרנסה להתלויים בו, הוא צריך שיהיה איש חיל, ולא יהיה ההיפך, מה שקורין: 'שלימזלניק'. כי צריך שיהיה לו קצת מנשלה, כי כל הפרנסה נמשך מהמלכות"
והאישה היא ספירת המלכות.
עיקר הממון של האדם בא לו על ידי בת זוגו(עיין זוהר תזריע נ"ב) כי על ידי אור נפשה מזה בא לו הממון.כדי לצאת מהחובות חייב הבעל להרים את דעתו ולהרחיב אותה, שיהיה בבחינת 'מוחין דגדלות', ויתן לאישתו כסף בחפץ לב, ויתן לה הרגשה טובה, שתשתמש בכסף כרצונה. ויאמין בעצמו, שבזכות שפותח את ידיו ואת ליבו, אזיי כנגד זה גם הבורא יפתח לו את ידיו, וישלח לו שפע של פרנסה, כדי שיהיה לו עוד כסף לתת לאישתו.

אם היה הבעל מאמין בגמרה הקדושה שקבעה,שכל המכבד את אישתו מתעשר, הוא היה מכבד אותה וקונה לה בגדים ותכשיטים.

כצוב בגמרא: "לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו, וילבש ויתכסה במה שיש לו, ויכבד אישתו וילדיו - יותר ממה שיש לו".

כבוד אישתו חשוב מאוד בעיני השם יתברך, והוא מצווה על האדם, שגם אם אין לו במה לכבדה, לא יפתור עצמו בכך שהוא אנוס, אלא יעשה את כל המאמצים לכבדה - יתפלל על זה, ויתאמץ ויתרוצץ, ואף ילווה בשביל כך, אם יש לו על כל פנים איזו אפשרות להחזיר את ההלוואה,אפילו בדוחק גדול.

דע שאם יהיה לבעל רצון חזק כל כך לכבד את אישתו ואת ילדיו אף ביותר ממה שיש לו,
אזיי הבורא בוודאי יעזור לו, ויתן לו את האמצעים לכך, כי הוא ציווה על כך.הלימוד מוקדש לעילוי נשמת:
טארק אלי חיים בן יוסף והלה
יוסף בן חיים ושרה רבקה
יהודה זאב בן יחיאל צבי
אליהו ליאון לוי בן שפיקה
יהי רצון שנזכה לעבוד
את ה' בשמחה תמיד!
לשבר תאוות הממון ולהחליפה באמונה ואהבת ה' תמימה ופשוטה!
להודות ולומר תודה על הכל בחיים.להתחדש בכל מצב.
שה' יתברך ישפיע עלינו שפע של ברכה, אמונה שלמה, ישוב הדעת, זיווגים טובים מתאימים והגונים לכל הצריכים, רפואה שלמה בתוך כל ישראל,
שלום בית אמיתי, שמחה,
אהבת ה' וגאולה שלמה ברחמים רבים.
אמן !