התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל!

 לפתוח מודעות ולאפשר את השינוי לטובה.
קחו כמה רגעים לקרוא עד הסוף - זה ישמח אתכם 
התבודדות
רבנו נחמן מברסלב זיע"א מאיר לנו:בליקוטי מוהר"ן בתורה כה': "התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל דהיינו לקבוע לו על כל פנים שעה או יותר להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה,ולפרש שיחתו בינו לבין קונו בטענות ואמתלאות בדברי חן וריצוי ופיוס,לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך,שיקרבו אליו לעבודתו באמת ותפילה ושיחה זו יהיה בלשון שמדברים בו".

בספר 'בגן האמונה המבואר' מסביר לנו הצדיק הגאון
שלום ארוש שליט"א
"התבודדות - פירושה:
תפילה אישית שהאדם מתפלל מליבו במילים שלו, בלי עזרה משום ספר. כל אדם צריך שיהיה לו בכל יום לכל הפחות שעה (שישים דקות), שבה הוא מתבודד ומתרחק מאנשים, ומתייחד עם בוראו ומדבר איתו
נותן תודה לבורא על כל הדברים הטובים, שהוא עושה איתו, ומתוודה ומבקש סליחה על כל הדברים,שהוא נכשל בהם. והוא מבקש מהבורא, שימלא את כל חסרונותיו. ויכול לעשות זאת בכל שעה שיבחר, ובכל מקום שנוח לו להיות לבד עם הבורא.
העיצה העיקרית לזכות לאמונה היא ההתבודדות, וזה מכמה סיבות:
א - עצם הדיבור עם ה' יתברך דבר יום ביומו למשך שעה אן יותר, משפיע על האדם אמונה,
ומחדיר אותה בליבו .
ב - כאשר רואה שמתקבלות בקשותיו ותפילותיו, מתחזקת אצל האדם האמונה בבורא ובהשגחתו.
ג - ההתבודדות היא הכח העיקרי, שיש לאדם לשנות את עצמו, ולצאת מהמידות הרעות ולזכות למידות טובות, שכל זה נקרא אמונה.
ד - על ידי שאדם מודה לבורא על כל דבר ודבר, על ידי זה מאיר בו אור האמת והאמונה.
ה - על ידי שאדם מתוודה בכל יום על חטאיו, זוכה הוא לדעת, שהכל לטובה, שזה עיקר האמונה."התבודדות היא הדבר הראשון
המעיד על האמונה של האדם.
כי אדם שמאמין בה' הוא מדבר איתו, ואיך יתכן לומר שהוא מאמין בה' אם לא מדבר איתו?
הלא זו משוואה פשוטה ביותר:
אתה מאמין - אתה מדבר.
אתה לא מדבר -אתה לא מאמין.
ישנה תפילה שיכול כל אדם,ובכל זמן, להתפלל אותה מעומק הלב, אפילו שהוא נמצא בדרגה הנמוכה ביותר, וזו השיחה שאדם מדבר במילים שלו. שיחה ותפילה זו יוצאת הישר מליבו, כי מאחר ואינה כתובה, ממילא הוא אומר רק מה שיש בליבו לומר, וזה הוא עיקר הכוונה בתפילה,שהלב מחובר לדיבורי התפילה."
עוד צריכים לדעת ששעת התבודדות וחשבון הנפש שאדם עושה,היא כל כך חזקה שיש בכוחה להגן על כל העולם.
כי כשאחד מישראל רוצה לדבר
עם ה' יתברך, לפרש שיחתו לפניו יתברך,אזיי ה' יתברך משליך כל ענייניו וכל הגזרות שרוצה לגזור,חס ושלום,וכל העסקים שלו,שהוא יתברך עוסק בהם כביכול והוא משליך הכל ופונה עצמו רק לזה האיש שרוצה לדבר עימו ולפרוש שיחתו לפניו,ולבקש מאיתו שיעזרהו להתקרב אליו יתברך.
פירוש השיחה הזאת הוא:
שכל איש או אישה כל בחור או בחורה,באיזו מדרגה שתיהיה קטנה או גדולה,ואפילו האדםהפשוט ביותר והקטן ביותר והגרוע ביותר בעולם, ואפילו הרשע הגדול ביותר בעולם - יש לו היכולת והזכות לפנות אל ה' ולברש ממנו,שיקרב אותו אליו ברחמים
והקדוש ברוך הוא עוזב הכל!
ופונה אליו,ומאזין לתפילתו!
ובזכות אותו אדם העולם ניצול מכל גזרות קשות ורעות,שיכול היה הבורא לגזור באותה שעה!
נמצא שאם במשך 24 שעות יהיו אנשים שעוסקים בהתבודדות,לא יהיו בעולם שום גזרות רעות וקשות.איך מתבודדים?
להיות בחדר או בשדה/ים או יער.לנתק את כל הטלפונים ולשבת לבד עם בורא עולם ולומר ההתקשרות:
התקשרות לצדיק בכדי שיעלה את כל הדיבורים עבורינו לבורא עולם.
" הרייני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה,
ובפרט לרבינו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חכמה זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל"

♦15 דקות ראשונות יש להודות לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שיש לי בחיים עכשיו:
תודה רבה לך ה' על החיים שאתה נותן לי,תודה רבה על הנשימה,החיות,הבריאות, המשפחה,הבית,הבגדים,האוכל וכ''
תודה על כל מה שאתה נותן לי.
לאחר מכן להתחיל להודות על כל מה שקשה לך בחיים:
תודה רבה לך ה' על כל הקושי שיש לי על העצבות,הכעס,הפחדים, הניסיונות,התאווה ל... וכ'

♦15 דקות נוספות להתחיל לבקש:ה' קשה לי עם התאווה הזו,עם המידה הרעה הזו שיש לי ואיך שאני נכשל עוד פעם ויצר הרע ממש מפיל אותי ואני ממש מצטער.רוצה להתקרב אליך להרגיש את האהבה שלך בחיי.להבין את התכלית שלי פה בעולם הזה....
ולשתף בצער הרוחני שיש לך
תראה ה' יש לי צער כי לא מצאתי את בן זוגי עדיין ואין לי ילדים,יש לי צער על כל שפיכות הדמים שעושים לישראל עכשיו וכ'

♦15 דקות נוספות לשפוט עצמך.הייתי היום ב...פגשתי את...
בדבר א הצלחתי ובדבר ב נכשלתי כעסתי לא האמנתי וכ'
מה רצית ללמד אותי?

♦15 דקות נוספות לבקש בקשות. להתחיל על עם ישראל
ה' תרחם עלינו ועל על ישראל שתבוא הגאולה ברחמים.שכולנו נזכה לנתקרב אליך באהבה ורצון ברחמים רבים. די לניאוף די לשפיכות הדמים! תעזור לנו אנחנו הילדים שלך...
וכן לבקש על עצמו כל צרכיו ועל כל ילדיו ומכריו.ה' תעזור לילד שלי בקושי הזה (כאן יפרטו) שיש לו חבר אותו רק לאנשים בקדןשה שילך בדרך טובה תן לו בטחון שמחה וכ'
ועל זה הדרך לבקש את כל משאלות לבך.


הלימוד מוקדש לעילוי נשמת:
טארק אלי חיים בן יוסף והלה
יוסף בן חיים ושרה רבקה
יהודה זאב בן יחיאל צבי
אליהו ליאון לוי בן שפיקה
יהי רצון שנזכה לעבוד
את ה' בשמחה תמיד!
לשבר תאוות הממון ולהחליפה באמונה ואהבת ה' תמימה ופשוטה!
להודות ולומר תודה על הכל בחיים.להתחדש בכל מצב.
שה' יתברך ישפיע עלינו שפע של ברכה, אמונה שלמה, ישוב הדעת, זיווגים טובים מתאימים והגונים לכל הצריכים, רפואה שלמה בתוך כל ישראל,
שלום בית אמיתי, שמחה,
אהבת ה' וגאולה שלמה ברחמים רבים.
אמן !