התבודדות פלא! - אמרתי תודה ונושעתי!!!

לפתוח מודעות ולאפשר את השינוי לטובה.
קחו כמה רגעים לקרוא עד הסוף - זה ישמח אתכם התבודדות פלא! אמרתי תןדה ונושעתי! מתכון בדוק לכל הישועות!

התבודדות פלא! אמרתי תודה ונושעתי! - מתכון בדוק לכל הישועות!
אור התודה הוא דרך חיים של פנימיות ואמונה!
תודה לך מלך מלכי המלכים על ההשגחות הפרטיות המלוות אותנו בכל רגע ורגע..
אנשים בכל יום עצובים ללא ישוב דעת, אך הם לא מבינים שזהו רק יצר הרע שתוקף אותם ובכוונה מנסה להפיל אותם, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד!!! השם בוכה איתך כשרע לך, תראה כמה טוב הוא נותן לך על מה אתה בוכה?
כל נשימה שלך היא נס, כל האיברים המתפקדים בגופך הם נס!
אתה חי בכל שנייה עם מיליוני ניסים.. לפעמים אנשים מחפשים את הניסים הגדולים שהם רוצים לעצמם, אך מי אמר שהם טובים עבורך?
יש לנו אבא כזה דואג וכל כך טוב כל מה שהוא עושה זה אך ורק לטובתך, מספיק כבר ליפול לעצת היצר הרע, תדבקו בהשם יתברך, תאמינו, תאהבו
רק מהשם יתברך כל הישועות יגיעו!
ורק עם תודה והודיה!🔹ההודיה פודה
אף על פי שהיצר הרע מסית את האדם לקצר בהודאה, ולהתחיל מיד להתפלל על צרותיו ולבקש בקשות, ולמרות שבאמת יש לו בעיות קשות והוא משתוקק מאוד לפתוח את ליבו ולצעוק לה', ידע נאמנה שדווקא על ידי ההודיה - ורק על ידי ההודיה - הוא יצא מהצרות שיש לו, כי כל הצרות הללו באו עליו לכתחילה מחסרון ההודיה!

רבי נתן מבאר עניין זה (בספר ליקוטי הלכות, הלכות פריקה וטעינה ד) ואומר, שכל הצרות הן אך ורק מחמת שאין מאמינים שהכל לטובה, וכשרואים דברים שלא מבינים וחושדים בה' חס ושלום, כאילו הוא יתברך עושה שלא בצדק חס ושלום, מזה נופלים תחת הסתרה, ומן ההסתרה הזאת משתלשלות עוד צרות שלא מבינים, וכשאין מתחזקים גם אז להאמין שהכל לטובה, אזי נופלים עוד יותר תחת הסתרה, והצרות מתגברות חס ושלום, וכן הלאה והלאה ר"ל.

🔹אבל על ידי הודאה, שמודים תמיד לה' יתברך על הכל, הן על הדברים הטובים והן על אותם דברים שנראים לא טובים, כי מאמינים שגם אותם דברים הם בודאי לטובה, כי הוא יתברך בודאי עושה הכל לטובה, על ידי זה ניצולים מכל הצרות. וגם אם האדם לא זכה להתחיל תיכף ומיד להודות ולשבח, וכבר התגברה עליו ההסתרה וביחד איתה הצרות והגלויות, יכול הוא תמיד להתחיל להודות ולשבח, ולהאמין שהכל לטובה, ועל ידי זה יהיה ניצול מאותן צרות. ואם ימשיך וירגיל עצמו ללכת תמיד בהודיה והלל ושבח לבורא – אז בודאי יזכה לראות בישועת ה' עין בעין.

מילה אחת והרבה נפלאות - תודה! מה שהאדם לא יודע הוא, שההודאה ממשיכה לו שפע רב יותר מכל הבקשות, ולכן הוא חייב להרגיל את עצמו להתחיל כל ההתבודדות בהודיה.🔹אין צרות ואין גלויות
הנושא החשוב ביותר בהתבודדות, ואשר בו תלוי כל החיבור עם הבורא והאור של ההתבודדות, הוא נושא ההודאה, לכן זהו הדבר שיש עליו הכי הרבה מניעות.
לכל אחד הרבה יותר קל להתחבר עם התחנונים, הבכייה לה' וכדומה, זה פשוט מובן לו וקל לו לגשת ישר ולעניין ולבכות על חסרונותיו, שהרי זו הנטייה הטבעית שלו – לרצות למלאות את חסרונותיו.

אבל מה שהאדם לא יודע הוא, שההודאה ממשיכה לו שפע רב יותר מכל הבקשות, ולכן הוא חייב להרגיל את עצמו להתחיל כל ההתבודדות בהודיה, וכדאי מאוד שיחנך את עצמו להודות תמיד על אותם הדברים הקבועים שהם גדולים בחייו, כמו על הוריו הטובים, אשתו, על שזכה להתקרב לה' ולצדיקיו וכיוצא בזה, וכן יודה על דברים פרטיים שזכה להם ביום האחרון.

🔹ההודיה פודה
אף על פי שהיצר הרע מסית את האדם לקצר בהודאה, ולהתחיל מיד להתפלל על צרותיו ולבקש בקשות, ולמרות שבאמת יש לו בעיות קשות והוא משתוקק מאוד לפתוח את ליבו ולצעוק לה', ידע נאמנה שדווקא על ידי ההודיה - ורק על ידי ההודיה - הוא יצא מהצרות שיש לו, כי כל הצרות הללו באו עליו לכתחילה מחסרון ההודיה!

רבי נתן מבאר עניין זה (בספר ליקוטי הלכות, הלכות פריקה וטעינה ד) ואומר, שכל הצרות הן אך ורק מחמת שאין מאמינים שהכל לטובה, וכשרואים דברים שלא מבינים וחושדים בה' חס ושלום, כאילו הוא יתברך עושה שלא בצדק חס ושלום, מזה נופלים תחת הסתרה, ומן ההסתרה הזאת משתלשלות עוד צרות שלא מבינים, וכשאין מתחזקים גם אז להאמין שהכל לטובה, אזי נופלים עוד יותר תחת הסתרה, והצרות מתגברות חס ושלום, וכן הלאה והלאה ר"ל.

🔹אבל על ידי הודאה, שמודים תמיד לה' יתברך על הכל, הן על הדברים הטובים והן על אותם דברים שנראים לא טובים, כי מאמינים שגם אותם דברים הם בודאי לטובה, כי הוא יתברך בודאי עושה הכל לטובה, על ידי זה ניצולים מכל הצרות. וגם אם האדם לא זכה להתחיל תיכף ומיד להודות ולשבח, וכבר התגברה עליו ההסתרה וביחד איתה הצרות והגלויות, יכול הוא תמיד להתחיל להודות ולשבח, ולהאמין שהכל לטובה, ועל ידי זה יהיה ניצול מאותן צרות. ואם ימשיך וירגיל עצמו ללכת תמיד בהודיה והלל ושבח לבורא – אז בודאי יזכה לראות בישועת ה' עין בעין.

🔹 תודה - המתכון שלך לישועה!
לקחת חצי שעה 30 דקות לפחות ולקשר לצדיקים:
הריני מקשר/ת עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה ובפרט לצדיק האמיתי והקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חכמה שמחה ואמונה רבינו נחמן בן פיגא בן שמחה מברסלב זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.🔹15 דקות לשבת ולהודות על כל הדברים הטובים שיש לך.
תודה לך ה' על החיים שאתה נותן לי.
תודה על הקורת גג שיש לי.
תודה על האוכל הבא על פי.
תודה על כל נשימה שאתה מנשים אותי
תודה על הבעל הילדים והנכדים שנתת לי.
תודה על הכח שאתה נותן לי להתפלל ולהודות לך.
תודה על כל החסדים שאתה עושה עימי
תודה על הבריאות שאתה משפיע לי.
וכו'.....🔹15 דקות לשבת ולהודות על כל הדברים ה"רעים" (כי אין רע בעולם כלל, כל מה שה' עושה לטובה - הוא עושה!)
תודה לך ה' שקשה לי.
תודה לך ה' על כל היסורים שיש לי.
תודה על כל הכאבים.
תודה על חסרון הכיס.
תודה על על הכעס שיש לי.
תודה על כל הבעיות בעבודה ועם אישתי..../ בעלי...
תודה שיש לי בעיה עם הילד שלי....
וכו'....🔹לעשות זאת רצוף במשך 40 יום ופשוט לראוצ ישועות!
ניסים!
ישועות!
ישועות.
"כי בשמחה תצאו" השמחה היא הסגולה הכי גדולה לצאת מכל המצרים!
ואמר רבינו הקדוש
"מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד!"
נ נח נחמ נחמן מאומן
הלימוד מוקדש לעילוי כל נשמות ישראל ובפרט:
טארק אלי חיים בן יוסף והלה
יוסף בן חיים ושרה רבקה
יהודה זאב בן יחיאל צבי
אליהו ליאון לוי בן שפיקה
סמיחה בת מסעודה
יעל בת עליזה

יהי רצון שנזכה לעבוד את ה' בשמחה תמיד! להודות ולומר תודה על הכל בחיים.
שה' יתברך ישפיע עלינו שפע של ברכה, אמונה שלמה, ישוב הדעת, זיווגים טובים מתאימים והגונים לכל הצריכים, רפואה שלמה בתוך כל ישראל,
שלום בית אמיתי, שמחה,
אהבת ה' וגאולה שלמה ברחמים רבים.
אמן !