ואהבת לרעך כמוך


 ואהבת לרעך כמוך לפתוח מודעות ולאפשר את השינוי לטובה.
קחו כמה רגעים לקרוא עד הסוף - זה ישמח אתכם
ואהבת לרעך כמוך
כשאדם עושה שלום עם חברו, השם יתברך עושה לו שלום בתוכו פנימה. יש לו קירבת השם, שמחה.כשאדם סולח, מוותר, מעביר על מדותיו, כשזוכה לנצח את הכעס, להתגבר על השנאה - אדם כזה אהוב למטה וכל מי שאהוב למטה, בידוע שהוא אהוב למעלה.
️ "לא תישנא את אחיך בלבבך" מצווה התורה.
והשינאה הזו, הרבה פעמים מתחילה בקינאה וחוסר פירגון. צריך להלחם בה עוד כשהיא בגדר מחשבה, כי הרבה פעמים היא צומחת וגדלה למימדים. כשנילכד אדם במידה הזו היא ממש אוכלת אותו. "רקב עצמות קינאה" אומר החכם מכל אדם.
אנחנו חייבים להבין שמה שיש לשני זה לא מההצלחה שלו, זה הכל מידי שמיים !! 
"מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה".
"ה' מוריש ומעשיר".
כי העושר והכבוד מלפניו והוא מושל בכל,״ואין אדם נוגע במוכן לחברו", ומה שיש לך, ומה שיש לחברך הכל מאת ה',
הכל מחושב ומדוקדק כדי לקרב כל אחד אל תכליתו.
"משלך יתנו לך אין אדם נוגע במוכן לחבירו ואין מלכות נוגעת בחברתה אפי' כמלא נימא"  (דף לח, ב גמרא)
וכתבו חז"ל: " איזהו העשיר? השמח בחלקו".
צריך להתחזק בשמחה בחלקנו. לשמוח בחלקך.
לבקש מה' תן לי לשמוח בחלקי בכל השפע שיש לי כבר עכשיו.
כי באמת, מה זה משנה לך מה שיש לשני?
אם יהיה לו, או לא יהיה לו, 
מה זה משנה לך?
מה זה העניין שלך? 
השליחות שלך בעולם היא בלעדית שלך, ואין לה שום קשר עם השליחות של השני. 
עלינו להרגיל את עצמנו לומר : ״אולי אין לי הכל, אבל יש לי הרבה - יש לי כל מה שאני צריך כדי להגיע לתכלית"
️ "לא תיקום ולא תיטור" מצווה התורה. גם אם הרעו לך, הזיקו לך, פגעו בך, אסור לך לשלם לשני גמול על מעשיו. ואפילו לזכור את חטאו אסור לנו.
תסלח, תוותר, תזכיר לעצמך את הדבר הכי חשוב בחיים : שהכל ממנו יתברך שמו.
מגלגלים זכות ע"י זכאי ולהיפך אבל זאת כבר העבודה שלו, של מי שפגע בך או הזיק לך, לחשוב למה הוא נבחר לעשות לך את זה. אתה חייב להתחזק באמונה שכל מה שקרה לך, זה עדיין רצון שמיים.
וכולם שליחים של ה' יתברך שבאים לעורר אותך להתקרב אליו.
️ 
"את אחי אני מבקש". 
צריך לבקש שניזכה לראות את היופי של השני, זה יביא שלום ואהבה ביננו וזה מה שהקב"ה רוצה יותר מכל דבר אחר.
"ומה אני מבקש מכם? 
שתהיו אוהבים זה את זה ותהיו מכבדים זה את זה ותהיו יראים זה מזה".

הלימוד מוקדש לעילוי נשמת:
טארק אלי חיים בן יוסף והלה
יוסף בן חיים ושרה רבקה
יהודה זאב בן יחיאל צבי
אליהו ליאון לוי בן שפיקה
יהי רצון שנזכה לעבוד
את ה' בשמחה תמיד!
לשבר תאוות הממון ולהחליפה באמונה ואהבת ה' תמימה ופשוטה!
להודות ולומר תודה על הכל בחיים.להתחדש בכל מצב.
שה' יתברך ישפיע עלינו שפע של ברכה, אמונה שלמה, ישוב הדעת, זיווגים טובים מתאימים והגונים לכל הצריכים, רפואה שלמה בתוך כל ישראל,
שלום בית אמיתי, שמחה,
אהבת ה' וגאולה שלמה ברחמים רבים.
אמן !