עיקר התפילה הוא בלב

עיקר התפילה הוא בלב

עיקר התפילה תלויה בלב לפתוח מודעות ולאפשר את השינוי לטובה.
קחו כמה רגעים לקרוא עד הסוף - זה ישמח אתכם
עיקר התפילה תלויה בלב"ועיקר התפילה תלוי בלב, שישים כל לבו עליה" (לקוטי מוהר"ן תורה מט) .
רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב אומר שאפילו להגיד אלף פעם "ריבונו של עולם" זה גם טוב!!! ואפילו לשתוק אפשר...
העיקר שיהיה לנו רצון לשוחח עם הבורא, ולכסוף אליו יום יום!
עיקר השמחה שהיא החיות של ישראל הוא ע"י נקודת האמת, שבלב איש הישראלי,
שנפשו יודעת מאוד קדושת אמונת ישראל, שזה כל שמחתנו, בחינת 'אנוכי אשמח בה'.וכל אדם כפי מה שהוא, אם יזכור את עצמו, שאף על פי כן הוא מזרע ישראל והבדילנו מן התועים בכמה בחינות,
יכול לשמח את עצמו בכל מקום שהוא"..
ורק מי שיש לו אמונה שלמה בהשם יתברך, מכיר בהשגחתו ויודע, שהוא טוב ומיטיב, ומנהיג את האדם בדרך הטובה ביותר בשביל - רק הוא ראוי לו לשמוח באמת. וזה הדבר אי אפשר לבאר בכתב, כי הוא "לכל חד כפום מה דמשער בלביה",
בבחינת "פיקודי השם ישרים משמחי לב", כי בודאי אין שום שמחה בעולם כשמחה זו.הקשר האמיתי עם הבורא יתברך והאמונה השלמה בקיומו, היא אשר מביאה את האדם לשמחה תמידית, כי השם יתברך הוא מקור השמחה, כמו שכתוב - "עוז וחדווה במקומו".
ועל כן אומר רבי נחמן מברסלב: "מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד"
שנזכה לראות ולהתקשר אל האור שבנו, ולצעוד לקראתו דרך כל השבילים החשוכים והמוארים של חיינו.
להצלחת ושמירת כל עם ישראל ובפרט לרב אליעזר בן עטיא ברלנד שליט"א ושלום ארוש בן ימנה שליט"א.

הלימוד מוקדש לעילוי נשמת:
טארק אלי חיים בן יוסף והלה
יוסף בן חיים ושרה רבקה
יהודה זאב בן יחיאל צבי
אליהו ליאון לוי בן שפיקה
יהי רצון שנזכה לעבוד
את ה' בשמחה תמיד!
לשבר תאוות הממון ולהחליפה באמונה ואהבת ה' תמימה ופשוטה!
להודות ולומר תודה על הכל בחיים.להתחדש בכל מצב.
שה' יתברך ישפיע עלינו שפע של ברכה, אמונה שלמה, ישוב הדעת, זיווגים טובים מתאימים והגונים לכל הצריכים, רפואה שלמה בתוך כל ישראל,
שלום בית אמיתי, שמחה,
אהבת ה' וגאולה שלמה ברחמים רבים.
אמן !